Kontakt

redakcja@strefabrd.pl

Zapraszamy do kontaktu, jednocześnie informując, że nie udzielamy indywidualnych porad prawnych oraz nie wskazujemy instytucji, biegłych, ekspertów wydających opinie procesowe i pozaprocesowe. Oczywiście bardzo chętnie przyjmujemy sugestie dotyczące tego jakie problemy warto poruszyć na łamach portalu.

W celu wysłania korespondencji pocztą tradycyjną prosimy najpierw o kontakt mailowy, z krótkim opisem sprawy, co pozwoli nam podać Państwu tradycyjny adres osoby właściwej do jej rozwiązania. Wydawcą jest bowiem Konsorcjum, w którego skład wchodzą członkowie zespołu mający różne specjalizacje.