Literatura

 1. Burtowy, M. (2023). Prawo o ruchu drogowym. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer. https://www.profinfo.pl/sklep/prawo-o-ruchu-drogowym-komentarz,422650.html (dostęp: 3.09.2023 r.).
 2. Burtowy, M. (2021). Prawo o ruchu drogowym. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 3. Ciępka, P., Reza, A., Zębala, J. (2011). Przyspieszania w ruchu pieszych. Nowe wyniki badań. Paragraf na Drodze, numer specjalny, 91-99.
 4. Ciępka, P., Reza, A., Zębala, J. (2009). Badania prędkości ruchu pieszych. Paragraf na Drodze, numer specjalny, 215-226. [Erratę do cytowanej publikacji opublikowano w: Pawelec, K. J., Krzemień, P., red. (2020), Wypadki i inne zdarzenia drogowe. Opiniowanie w sprawach rekonstrukcji. Warszawa: Wolters Kluwer.]
 5. Diupero, T. (2020). Rekonstrukcja wypadków z udziałem pieszych. W: Pawelec, K. J., Krzemień, P., red. Wypadki i inne zdarzenia drogowe. Opiniowanie w sprawach rekonstrukcji, 347-368. Warszawa: Wolters Kluwer.
 6. Drexler, Z. (2021). Zmiana ustawy dla ułamka sekundy. Pobrane z: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/ekspert-wyjasnia/zbigniew-drexler-zmiana-ustawy-dla-ulamka-sekundy (dostęp: 22.11.2021 r.).
 7. Drexler, Z. (2019). Problem leży w przestrzeganiu i egzekwowaniu przepisów. Pobrane z: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/rozmowy/zbigniew-drexler-problem-lezy-w-przestrzeganiu-i-egzekwowaniu-pr (dostęp: 16.04.2022 r.).
 8. Kała, M., Wilk, D., Wójcikiewicz, J., Zuba, D., red. (2023). Ekspertyza Sądowa. Zagadnienia wybrane. Warszawa: Wolters Kluwer
 9. Kasanicky, G., Vertal, P., Kolla, E. (2019). Zachowanie się pieszych tuż przed potrąceniem – ocena na podstawie zapisów z kamer CCTV. Paragraf na Drodze, Numer specjalny.
 10. Fundowicz, P. (2013). Bezpieczeństwo na drogach po wprowadzeniu ograniczenia prędkości do 50 km/h. Paragraf na Drodze, numer specjalny, 87-93.
 11. Kayser M, Branicki W, Parson W, Phillips C. Recent advances in Forensic DNA Phenotyping of appearance, ancestry and age. Forensic Sci Int Genet. 2023 Jul;65:102870. doi: 10.1016/j.fsigen.2023.102870. Epub 2023 Apr 6. PMID: 37084623.
 12. Pulka, Z. (2001). Wykładnia prawa i wnioskowania prawnicze. W: S. Kaźmierczyk, Z. Pulka (red.), Wstęp do prawoznawstwa. Korab.
 13. Kotowski, W. (2021). Pierwszeństwu w ruchu drogowym musi towarzyszyć uprawnienie. Paragraf na Drodze, 2, 31-43.
 14. Kotowski, W. (2022). Zderzenie nietypowo włączającego się do ruchu rowerzysty z będącym w ruchu samochodem osobowym, Palestra, 7-8.
 15. Krzemień, P. (2024). Bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych – polemika. Paragraf na Drodze, (1) 7-39. https://doi.org/10.4467/15053520PnD.24.001.19681
 16. Krzemień, P., Pawelec, K. J. (2023). Interpretacja prawa o ruchu drogowym przez biegłych i ekspertów. Paragraf na Drodze. Numer Specjalny, s. 77-92. (https://strefabrd.pl/2023/11/01/interpretacja-prawa-o-ruchu-drogowym-przez-bieglych-i-ekspertow/)
 17. Krzemień, P. (2022). Znaczenie pojęcia „pieszy wchodzący” – głos polemiczny. Paragraf na Drodze, 4, 21-42.
 18. Krzemień, P. (2022). Fakultatywny obowiązek zmniejszenia prędkości przed przejściem dla pieszych w kontekście zakazu wchodzenia bezpośrednio przed jadący pojazd. Paragraf na Drodze, 1, 21–42.
 19. Krzemień, P. (2021). Pierwszeństwo pieszego „wchodzącego” na przejście dla pieszych. Nowy przepis Prawa o ruchu drogowym w świetle procesu legislacyjnego, wystąpień posłów i senatorów oraz zasad opiniowania wypadków drogowych. Paragraf na Drodze,3, 7–34.
 20. Krzemień, P. (2021). Hulajnogista na jezdni o dopuszczonej prędkości powyżej 30 km/godz., Pobrane z: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/news-tygodnia/hulajnogista-na-jezdni-o-dopuszczonej-predkosci-powyzej-30-km-2 (dostęp: 22.01.2022 r.).
 21. Krzemień, P. (2020). Proponowane zmiany Ustawy PoRD w świetle Raportu ITS i KRBRD zawierającego błędne jej interpretacje w zakresie pierwszeństwa ruchu pieszych. Pobrane z: https://piotrkrzemien.pl/wp-content/uploads/2020/12/Raport-ITS-i-KRBRD-oraz-projekt-ustawy_PK.pdf (dostęp: 22.11.2021 r.).
 22. Krzemień, P. (2020). Polemicznie w kwestii rozumienia przepisów. Konieczność rozumienia przepisów jako całości z niezbędnym uwzględnieniem orzecznictwa, innych ustaw, wykładni, piśmiennictwa oraz wiedzy specjalistycznej. Pobrane z: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/news-tygodnia/piotr-krzemien-polemicznie-w-kwestii-rozumienia-przepisow?fbclid=IwAR07do5XnpSROYfrVD3AMrDfin46h-dYEScRqsXYbgCGXKrTo2EdYFv7b14 (dostęp: 16.04.2021 r.).
 23. Krzemień, P. (2020). Wtargnięcie na jezdnię. Czym jest i jak mu zapobiegać? Pobrane z: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/news-tygodnia/piotr-krzemien-wtargniecie-na-jezdnie-czym-jest-i-jak-mu-zapobie?fbclid=IwAR32uwqyQ9U4VE9SDE8YpLl_urFHOQqYVcBnAGHKkUTE4jbLD2uPH70gfLE (dostęp: 16.04.2022 r.).
 24. Krzemień, P., (2020). Prędkość urządzeń transportu osobistego i możliwe zagrożenia. Pobrane z: https://prawodrogowe.pl/informacje/news-tygodnia/piotr-krzemien-predkosc-uto-i-mozliwe-zagrozenia (dostęp: 1.06.2022 r.).
 25. Krzemień, P. (2020). Dyscyplinowanie pieszych w świetle interpelacji posła Artura Szałabawki. Pobrane z: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/news-tygodnia/piotr-krzemien-dyscyplinowanie-pieszych-w-swietle-interpelacji-p (dostęp: 16.04.2022 r.).
 26. Krzemień P. (2016). Regulacje ruchu drogowego i ich wpływ na zachowania kierowców – zaufanie do prawa. Pobrane z: http://www.zielona-gora.po.gov.pl/magazyn/upload/lektury_elektroniczne/2016-zaufanie-do-prawa-pk.pdf (dostęp: 10.02.2022 r.).
 27. Krzemień P. (2013). Używanie świateł drogowych – obowiązek czy zalecenie? Paragraf na Drodze, 6, 71-77.
 28. Krzemień, P. (2010). Nadmierna prędkość jako zagrożenie zwiększające następstwa wypadków, Paragraf na Drodze, 5, 55-67.
 29. Krzemień, P. (2010). Nieustąpienie pierwszeństwa a rzeczywista przyczyna wypadku. Propozycja ilościowej oceny problemu. Paragraf na Drodze, 3, 58-70.
 30. Kusio, E., Wawrzonek, T., Lewandowska, A. (2021). Sugerowane przejścia dla pieszych – stan wiedzy i aspekty praktyczne. Transport Miejski i Regionalny, 1, 5-19.
 31. Leńczowski, P. (2017). Hodujemy infantylnych pieszych. Pobrane z: https://www.l-instruktor.pl/aktualnosci/hodujemy-pokolenie-infantylnych-pieszych.html#.YZkTbU6ZND8 (dostęp: 22.11.2021 r.).
 32. Liu, C., Marioni, R., Hedman, Å. et al. A DNA methylation biomarker of alcohol consumption. Mol Psychiatry 23, 422–433 (2018). https://doi.org/10.1038/mp.2016.192
 33. Matczak, M. (2023). Profesor Matczak. Seria wykładów. Kanał na YouTube.
 34. Małecki, M. Pierwszeństwo pieszego wchodzącego na przejście dla pieszych. Analiza prawna, Paragraf na Drodze, 4, 7-18.
 35. Małecki, M. (2021). Pierwszeństwo pieszego wchodzącego na przejście: wchodzenie to proces, a nie podniesienie nogi. Pobrane z: https://www.dogmatykarnisty.pl/?fbclid=IwAR1gKxg1xMKUWpq7pE0ViUGVVVonNLCkoZfkNzfwRRzwjUStL42idFisDJ4 (dostęp: 22.11.2021 r.).
 36. Matejko, W. (2023). Zakaz korzystania z telefonu podczas jazdy. Analiza art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Paragraf na Drodze, (4), 7-28.
 37. Matejko, W. (2023). Pierwszeństwo pieszego na przejściu dla pieszych, Paragraf na Drodze, (3), 7-35.
 38. Matejko, W. (2022). Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Glosa do wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 maja 2022 r., sygn. akt VII W 135/22, Paragraf na Drodze, (4), 7-19.
 39. Mezglewski, A., Nowikowska, M., Kurek, J. (2022). Prawo o ruchu drogowym. Komentarz. Beck.
 40. Morawski, L. (2010). Zasady wykładni prawa. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
 41. Olson, P. L., Farber, E. (2003). Judgments of Speed and Distance. W: Olson, P. L., Farber, G., Forensic Aspects of Driver Perception and Response, 109-118. Arizona (Tuscon): Lawyers & Judges Publishing Company.
 42. Pawelec, K. J., Krzemień, P., red. (2023), Opiniowanie w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, Warszawa: Wolters Kluwer. https://www.profinfo.pl/sklep/opiniowanie-w-sprawach-przestepstw-i-wykroczen-drogowych,430168.html (dostęp: 22.08.2023 r.).
 43. Pawelec, K. J. (2021). Zarys metodyki pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 44. Pawelec, K. J., Krzemień, P., red. (2020), Wypadki i inne zdarzenia drogowe. Opiniowanie w sprawach rekonstrukcji. Warszawa: Wolters Kluwer.
 45. Pawelec, K. J. (2020). Zasada prędkości dostosowanej, tzw. bezpiecznej. W: Pawelec, K. J., Krzemień, P., (red.), Wypadki i inne zdarzenia drogowe. Opiniowanie w sprawach rekonstrukcji, 175-186. Warszawa: Wolters Kluwer.
 46. Pawelec, K. J. (2020). Bezpieczeństwo i ryzyko w ruchu drogowym. Warszawa: Difin.
 47. Popiel, J. (2021). Znaczna część wypadków nie trafia do statystyk – ocenia Janusz Popiel. Pobrane z: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/rozmowy/znaczna-czesc-wypadkow-drogowych-nie-trafia-do-statystyk-ocenia- (dostęp: 16.04.2022 r.).
 48. Popiel, J. (2021). Ważne analizy, ale też wątpliwości (część 1÷4). Pobrane z:
  https://www.prawodrogowe.pl/informacje/statystyka/janusz-popiel-wazne-analizy-ale-tez-watpliwosci-czesc-1
  https://www.prawodrogowe.pl/informacje/statystyka/janusz-popiel-wazne-analizy-ale-tez-watpliwosci-czesc-2
  https://www.prawodrogowe.pl/informacje/news-tygodnia/janusz-popiel-wazne-analizy-ale-tez-watpliwosci-czesc-3
  https://www.prawodrogowe.pl/informacje/statystyka/janusz-popiel-wazne-analizy-ale-tez-watpliwosci-czesc-4 (dostęp: 22.11.2021 r.).
 49. Pośpiech E, Teisseyre P, Mielniczuk J, Branicki W. Predicting Physical Appearance from DNA Data-Towards Genomic Solutions. Genes (Basel). 2022 Jan 10;13(1):121. doi: 10.3390/genes13010121. PMID: 35052461; PMCID: PMC8774670.
 50. Przybysz, P. (2023). Na pytanie „Czy DOSZŁO do WYKROCZENIA” – odpowiedział SĄD REJONOWY Cz. 4. PrzPrzemyśleniahttps://facebook.com/PrzPrzemyslenia/posts/pfbid02VyJKXYT3QK5skfZVBDm4KqnWcHEDjxH4LE-zrS7HJMJB2CpGh7jAra6GgK4uKpgyMl
 51. Przybysz, P. (2023). Ministerstwo Infrastruktury zaprzecza pierwszeństwu pieszego przed wejściem na przejście dla pieszych. Pobrano z: https://strefabrd.pl/2023/04/14/ministerstwo-infrastruktury-zaprzecza-pierwszenstwu-pieszego-przed-wejsciem-na-przejscie-dla-pieszych/ (dostęp: 07.05.2023 r.).
 52. Reza, A. (2017). Weryfikacja taktyki i techniki jazdy kierowcy. W: Reza, A., Wierciński, J. (red.), Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego, 877-879. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.
 53. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli. System szkolenia kandydatów na kierowców, Raport NIK 2023, https://www.nik.gov.pl/plik/id,28106,vp,30930.pdf
 54. Stefański, R. A. (2022). Obowiązki kierujących pojazdami i pieszych przechodzących przez przejście dla pieszych po nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Paragraf na Drodze, 1, 7–19.
 55. Stefański, R. (2008). Wprowadzenie do komentarza – Prawo o ruchu drogowym. Pobrano z: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/komentarze/prawo-o-ruchu-drogowym-komentarz-wyd-iii-587269188 (dostęp: 5.05.2023 r.).
 56. Stefański, R. A. (2003). Ustawa prawo o ruchu drogowym. Komentarz. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 57. Szadziul, R. Krzemień P., (2006). Zdalne szkolenie kierowców z zakresu mechaniki ruchu samochodu – właściwe odstępy między pojazdami, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, wyd. I, 109-115.
 58. Unarski, J. (2021). Rozpoznawanie pieszych i przejść – możliwości poprawy zauważania. Paragraf na Drodze,3, 36–53.
 59. Unarski, J. (2019). Ocena prędkości nadjeżdżających pojazdów, wyniki testu 2017. Paragraf na Drodze, numer specjalny, 49-60.
 60. Unarski, J. (2017). Ocena prędkości nadjeżdżających pojazdów. Paragraf na Drodze, numer specjalny, 237-250.
 61. Unarski, J. (2016). Skręt w lewo – między teorią a praktyką. Paragraf na Drodze, 7, 65-73.
 62. Unarski, J. (2016). Wypadki na przejściach dla pieszych – niektóre problemy opiniodawcze. Paragraf na Drodze, 9, 26-36.
 63. Unarski, J. (2005). O szczególnej ostrożności przed i na przejściach dla pieszych. Paragraf na Drodze, 6, 58-67.
 64. Wach, W. (2014). Wiarygodność strukturalna rekonstrukcji wypadków drogowych. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.
 65. Wierciński, J., Reza, A., red. (2017). Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego. Kraków: IES.
 66. Wolfowicz, T. (2023). Pierwszeństwo pieszych po zmianie ustawy. Pobrano z: https://youtu.be/EnwgKf0f8I8 (dostęp: 5.05.2023 r.).
 67. Wronkowska, S. (2003). Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa. Ars boni et aequi.
 68. Wójcikiewicz, J., red. (2007). Ekspertyza Sądowa. Zagadnienia wybrane. Warszawa i Kraków: Wolters Kluwer i IES
 69. Wyrok WSA III SA/Łd 75/23 w Łodzi, Pieszy zbliżający się i zatrzymujący się przed przejściem nie ma pierwszeństwa – wyrok WSA III SA/Łd 75/23 w Łodzi – StrefaBRD.
 70. Wierciński, J., Reza, A. (red.), (2012). Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego. IES
 71. Zawłocki, R. (2004). O metodzie interpretacji przepisów prawa karnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (4).
 72. Zieliński, M. (2017). Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki. Wolters Kluwer.

Akty prawne

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, Dz.U.2016.283 t.j. Pobrano z: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zasady-techniki-prawodawczej-16968290 (dostęp: 5.05.2023 r.).
 2. Ustawa z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r., Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602, Prawo o ruchu drogowym. Pobrano z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf (dostęp: 2.05.2023 r.).
 3.  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310, z późn. zm.).
 4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 23 sierpnia 1985 r.: Konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., Dz.U.1988.5.40. Pobrano z: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-o-ruchu-drogowym-wieden-1968-11-08-16792648 (dostęp: 2.05.2023 r.).
 6. Ustawa z dnia 23 sierpnia 1985 r.: Konwencja o ruchu drogowym , Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz akt końcowy, podpisane w Genewie dnia 19 września 1949 r., Dz.U.1959.54.321. Pobrano z: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-o-ruchu-drogowym-protokol-w-sprawie-znakow-i-sygnalow-16784411 (dostęp: 2.05.2023 r.).
 7. The Highway Code (wersja PL, przedruk z 2018): pl-9780115535895-018-ni-highway-code-v1_1-accessible-2019.pdf (nidirect.gov.uk)
 8. The Highway Code (25 marca 2022 r.): https://www.highwaycodeuk.co.uk/uploads/3/2/9/2/3292309/the_official_highway_code_-_25-03-2022.pdf