Wyszukiwarka

Objaśnienie skrótów i tagów:

 • art. – artykuł
 • par. – paragraf
 • Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • Kw – Kodeks wykroczeń
 • KrdW – Konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu
 • KrdG – Konwencja o ruchu drogowym , Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz akt końcowy, sporządzone w Genewie
 • Kc – Kodeks cywilny
 • Kpc – Kodeks postępowania cywilnego
 • Kk – Kodeks karny
 • Kpk – Kodeks postępowania karnego
 • lit. – litera
 • Prd – Prawo o ruchu drogowym
 • Pusp – Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • pkt – punkt
 • ppkt – podpunkt
 • Taryfikator punktów karnych – Rozporządzenie w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego
 • Taryfikator mandatów – Rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń
 • ust. – ustęp

Możecie Państwo wyszukać powiązane publikacje wpisując we wbudowaną wyszukiwarkę artykuły Prd (np. art. X ust. X Prd) dotyczące zagadnienia lub też poprzez wybranie opcji „więcej” w obojętnej sekcji tematycznej (kategorii), a następnie z rozwijanej listy podkategorii, np. „wykładnia prawa”. Natomiast wyszukanie chronologicznie wszystkich naszych publikacji wymaga wybrania opcji „więcej” w segmencie „Aktualności” lub kliknięcia linku: Link do wszystkich publikacji uszeregowanych chronologicznie.

W miejscu tym, w późniejszym czasie, pojawi się wyszukiwanie zaawansowane.