Dane z systemów informatycznych pojazdów i ich znaczenie dowodowe, jak też zagrożenie dla tajemnic przedsiębiorstw oraz prywatności